สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.สกนธ์เดชฯ)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.สกนธ์เดชฯ
16/07/2013 27 ดาวน์โหลด255.227 Kb
13/09/2013 27 ดาวน์โหลด301.727 Kb
05/11/2013 27 ดาวน์โหลด238.673 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๓/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.จักรพันธ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๓/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.จักรพันธ์ฯ
13/12/2013 27 ดาวน์โหลด195.910 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๗๐/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนอบรมเเละฝึกปฏิบัติในตำเเหน่งเลข ชกท.ใหม่ ส.อ.ย

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๗๐/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนอบรมเเละฝึกปฏิบัติในตำเเหน่งเลข ชกท.ใหม่ ส.อ.ยุทธนา
25/12/2013 27 ดาวน์โหลด262.774 Kb
27/01/2014 27 ดาวน์โหลด21 Kb

ที่ 297/2557 ลง 13 ก.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
16/07/2014 27 ดาวน์โหลด96.205 Kb

ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2574/57 ลง 27 ก.ย.57

เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.
29/09/2014 27 ดาวน์โหลด88.551 Kb

ตัวอย่างส่งรายชื่อ

ทดสอบภาษาอังกฤษ
16/08/2013 26 ดาวน์โหลด21.167 Kb
15/11/2013 26 ดาวน์โหลด2.500 Mb

ที่ 45/2557 ลง 31 ม.ค.57

เรื่อง ให้ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
31/01/2014 26 ดาวน์โหลด86.110 Kb

สอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
04/03/2014 26 ดาวน์โหลด185.375 Kb

ที่ 342/2557 ลง 10 ส.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
13/08/2014 26 ดาวน์โหลด91.211 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ธีรพงศ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ธีรพงศ์ฯ
24/06/2013 25 ดาวน์โหลด293.914 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (อนุชิต)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (อนุชิต)
25/10/2013 25 ดาวน์โหลด241.624 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๕/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ศุภกฤษฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๕/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ศุภกฤษฯ
29/10/2013 25 ดาวน์โหลด277.317 Kb
09/12/2013 25 ดาวน์โหลด1.960 Mb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ
13/12/2013 25 ดาวน์โหลด201.109 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๙/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.สุรชัย, ส.ท.ณัฐ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๙/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.สุรชัย, ส.ท.ณัฐวุฒิ
12/05/2014 25 ดาวน์โหลด452.645 Kb

ที่ 280/2557 ลง 29 มิ.ย.57

เรื่อง ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
30/06/2014 25 ดาวน์โหลด82.663 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ถัดไป >>
view