สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

คำสั่ง ทภ.๔ ที่ 507/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ

คำสั่ง ทภ.๔ ที่ 507/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ
06/01/2016 65 ดาวน์โหลด689.504 Kb

ทบ.(ฉ) ที่ 2534/59 ลง 17 พ.ค.59

เรื่อง ให้บรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.
18/05/2016 65 ดาวน์โหลด79.908 Kb

กรม ทพ.46

อนุมัติเปลี่ยนแปลงถือจ่าย ที่ 1664,1659
19/04/2013 64 ดาวน์โหลด970.533 Kb
19/05/2014 64 ดาวน์โหลด28.914 Kb
01/07/2014 64 ดาวน์โหลด46.943 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๕๐/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.ท.อนุุสรณ์

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๕๐/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.ท.อนุุสรณ์
27/05/2015 64 ดาวน์โหลด216.001 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๓๓/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๓๓/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ
16/10/2015 64 ดาวน์โหลด854.599 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ ที่ 544/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ

คำสั่ง ทภ.๔ ที่ 544/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ
01/02/2016 64 ดาวน์โหลด558.932 Kb
17/10/2013 63 ดาวน์โหลด222.759 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๗/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๗/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน
29/10/2013 63 ดาวน์โหลด1.122 Mb

แก้คำสั่งผู้ลาออกโครงการเกษียอายุราชการ ต.ค. 56

แก้คำสั่งผู้ลาออกโครงการเกษียอายุราชการ ต.ค. 56
06/12/2013 63 ดาวน์โหลด38.140 Kb

บำเหน็จ 56 ครึ่งปีหลัง ส.ต.ลิขิต

บำเหน็จ 56 ครึ่งปีหลัง ส.ต.ลิขิต
31/03/2014 63 ดาวน์โหลด31.242 Kb

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้เข้าประจำรอเกษียณ ต.ค. 57

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้เข้าประจำรอเกษียณ ต.ค. 57
26/06/2014 63 ดาวน์โหลด43.613 Kb

คำสั่งชดเชย กรม ทพ.46

คำสั่งชดเชย กรม ทพ.46
25/03/2015 63 ดาวน์โหลด411.166 Kb

ผลกระทบ 1 ม.ค. 56_1 ม.ค. 57 รพ.ค่ายวชิราวุธ

ผลกระทบ 1 ม.ค. 56_1 ม.ค. 57 รพ.ค่ายวชิราวุธ
24/12/2014 63 ดาวน์โหลด118.624 Kb

ทบ.(ฉ) ที่ 2531/59 ลง 4 พ.ค.59

เรื่อง ให้บรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.
11/05/2016 63 ดาวน์โหลด79.856 Kb
08/07/2013 62 ดาวน์โหลด2.585 Mb

สำเนาหนังสือ ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๑๔๙๐ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖

เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามโครงการวันงด ดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖ “ทำความดีถวายในหลวง”
03/10/2013 62 ดาวน์โหลด1.959 Mb

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ.

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ.
25/03/2016 62 ดาวน์โหลด2.202 Mb

ที่ 152/2559 ลง 21 เม.ย.59

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
22/04/2016 62 ดาวน์โหลด95.389 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป >>
view