สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
08/07/2013 62 ดาวน์โหลด2.585 Mb

ผบกระทบ 1 ม.ค.56_1 ม.ค.57 ส.พัน.24

ผบกระทบ 1 ม.ค.56_1 ม.ค.57 ส.พัน.24
07/01/2015 61 ดาวน์โหลด260.756 Kb

ยกร่างบัญชี

นายทหารสัญญาบัตร
14/07/2015 61 ดาวน์โหลด1.119 Mb
25/04/2013 60 ดาวน์โหลด225.324 Kb

ทบ.ที่ 1725/2555

ลง 30 ธ.ค.55
22/04/2013 60 ดาวน์โหลด101.806 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๖ ๕๖ เรื่อง เเก้ไขคำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๖ ๕๖ เรื่อง เเก้ไขคำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ)
09/05/2013 60 ดาวน์โหลด228.313 Kb
19/11/2013 60 ดาวน์โหลด4.211 Mb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ
13/12/2013 60 ดาวน์โหลด201.109 Kb
30/05/2014 60 ดาวน์โหลด41.706 Kb
30/06/2014 60 ดาวน์โหลด119.012 Kb

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58
22/09/2015 60 ดาวน์โหลด67.464 Kb

รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษา

สำหรับทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/04/2013 59 ดาวน์โหลด1.372 Mb
18/09/2013 59 ดาวน์โหลด179.944 Kb
27/01/2014 59 ดาวน์โหลด162.434 Kb
30/04/2014 59 ดาวน์โหลด22.864 Kb

ทบ.ที่ 1702/2556

ลง 24 ม.ค.56
23/04/2013 57 ดาวน์โหลด27.258 Kb
27/08/2013 57 ดาวน์โหลด247.359 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน
29/10/2013 57 ดาวน์โหลด849.417 Kb

ที่ 433/2558 ลง 6 พ.ย.58

เรื่อง แก้คำสั่ง ทภ.4
09/11/2015 57 ดาวน์โหลด80.654 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๘๒/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ทศพล ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๘๒/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ทศพล ฯ
06/02/2014 56 ดาวน์โหลด249.591 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป >>
view