สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๓/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.จักรพันธ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๓/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.จักรพันธ์ฯ
13/12/2013 29 ดาวน์โหลด195.910 Kb
24/12/2013 29 ดาวน์โหลด807.759 Kb

สอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
04/03/2014 29 ดาวน์โหลด185.375 Kb

ที่ 456/2557 ลง 23 ต.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
24/10/2014 29 ดาวน์โหลด102.231 Kb
27/06/2013 28 ดาวน์โหลด1.409 Mb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.สกนธ์เดชฯ)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.สกนธ์เดชฯ
16/07/2013 28 ดาวน์โหลด255.227 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๔๒/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.สรรติชัยฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๔๒/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.สรรติชัยฯ
11/12/2013 28 ดาวน์โหลด255.272 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๔๐/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ณัฐวุธฯ, ส.อ.สายชลฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๔๐/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ณัฐวุธฯ, ส.อ.สายชลฯ
06/11/2014 28 ดาวน์โหลด473.220 Kb
18/04/2013 27 ดาวน์โหลด331.497 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.วีรพลฯ)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๑๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ส.ท.วีรพลฯ)
16/07/2013 27 ดาวน์โหลด274.706 Kb

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของหน่วยใน ทบ.

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของหน่วยใน ทบ.
19/12/2013 27 ดาวน์โหลด4.036 Mb

ตัวอย่างส่งรายชื่อ

ทดสอบภาษาอังกฤษ
16/08/2013 27 ดาวน์โหลด21.167 Kb

ระเบียบ ทบ. การช่วยเหลือกำลังพล ที่ประสบภัยธรรมชาติ

ระเบียบ ทบ. การช่วยเหลือกำลังพล ที่ประสบภัยธรรมชาติ
28/08/2013 27 ดาวน์โหลด5.263 Mb
13/09/2013 27 ดาวน์โหลด301.727 Kb

ที่ 413/2557 ลง 23 ก.ย.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
24/09/2014 27 ดาวน์โหลด95.173 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ธีรพงศ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.ธีรพงศ์ฯ
24/06/2013 26 ดาวน์โหลด293.914 Kb

แก้คำสั่งชดเชย กรม.ทพ.41

แก้คำสั่งชดเชย กรม.ทพ.41
08/07/2014 26 ดาวน์โหลด199.726 Kb

ที่ 481/2557 ลง 3 พ.ย.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
04/11/2014 26 ดาวน์โหลด94.636 Kb

แก้ไขคำสั่ง จ.ส.อ.วีระชาติ ธานีโต

แก้ไขคำสั่ง จ.ส.อ.วีระชาติ ธานีโต
07/11/2014 26 ดาวน์โหลด159.776 Kb

ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2598/57 ลง 11 ธ.ค.57

เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.
12/12/2014 26 ดาวน์โหลด94.951 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป >>
view