สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
30/04/2014 59 ดาวน์โหลด22.864 Kb

ทบ.(ฉ) ที่ 2533/59 ลง 13 พ.ค.59

เรื่อง ให้บรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.
16/05/2016 59 ดาวน์โหลด81.004 Kb

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58
22/09/2015 59 ดาวน์โหลด67.464 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๕/๕๖ เรื่อง ให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.อ.เอกศักดิ์ฯ
13/12/2013 58 ดาวน์โหลด201.109 Kb

ทบ.ที่ 1702/2556

ลง 24 ม.ค.56
23/04/2013 57 ดาวน์โหลด27.258 Kb
27/08/2013 57 ดาวน์โหลด247.359 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๔/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน
29/10/2013 57 ดาวน์โหลด849.417 Kb

ที่ 433/2558 ลง 6 พ.ย.58

เรื่อง แก้คำสั่ง ทภ.4
09/11/2015 57 ดาวน์โหลด80.654 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๘๒/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ทศพล ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๘๒/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.อ.ทศพล ฯ
06/02/2014 56 ดาวน์โหลด249.591 Kb

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

และหลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น ปี2558
19/09/2013 55 ดาวน์โหลด283.724 Kb

กรม ทพ.49

อนุมัติเปลี่ยนแปลงถือจ่าย ที่ 1662,1676,1661,1663
19/04/2013 54 ดาวน์โหลด1.794 Mb

พิจารณาร่วมแก้ไขเครื่องแบบฝึก นศท.

แก้ไขเครื่องแบบฝึก นศท. และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔
11/04/2013 54 ดาวน์โหลด23.384 Mb
Avatar

บัญชีค่ายทหารชุมชนทหารในพื้นที่ ทภ.4

วิทยุ ทภ.4/ศปพส.ทภ.4 ที่ กห 0484/4823 ลง 26 พ.ย. 56
17/12/2013 54 ดาวน์โหลด334.421 Kb

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินการกิจการออมทรัพย์ 2557

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินการกิจการออมทรัพย์ 2557
19/11/2014 54 ดาวน์โหลด31.760 Mb
30/06/2014 54 ดาวน์โหลด143.318 Kb

เรื่อง พิจารณารวมแนวทางการสอบเลื่อนฐานะและบรรจุพลอาสา

พิจารณา ผลดี ผลเสีย การสอบเลื่อนฐานะและบรรจุพลอาสา
29/11/2013 53 ดาวน์โหลด361.948 Kb

คำสังเงินเดือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ

คำสังเงินเดือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
14/08/2014 53 ดาวน์โหลด209.596 Kb

ทบ.ที่ 1722/2555

ลง 8 ธ.ค.55
24/04/2013 52 ดาวน์โหลด213.567 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ จ.ส.อ.อรุณ ฯ, ส.ท.จตุพร ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ จ.ส.อ.อรุณ ฯ, ส.ท.จตุพร ฯ
24/06/2013 52 ดาวน์โหลด421.223 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับระดับเงินเดือน (ส.อ.ปิยะพงษ์ฯ, ส.อ.

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับระดับเงินเดือน (ส.อ.ปิยะพงษ์ฯ, ส.อ.ฮำดีฯ)
09/07/2013 52 ดาวน์โหลด464.664 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป >>
view