สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

แก้ไขคำสั่ง ทภ.๔ (จ.ส.อ.ยศพงศ์ อักษรรัตน์)

แก้ไขคำสั่ง ทภ.๔ (จ.ส.อ.ยศพงศ์ อักษรรัตน์)
08/01/2014 23 ดาวน์โหลด59.708 Kb
27/01/2014 23 ดาวน์โหลด24.5 Kb

ที่ 297/2557 ลง 13 ก.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
16/07/2014 23 ดาวน์โหลด96.205 Kb

ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2568/57 ลง 10 ส.ค.57

เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.
13/08/2014 23 ดาวน์โหลด92.567 Kb

ค่าตอบแทนทหารพราน

ระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ. ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2556
09/08/2013 22 ดาวน์โหลด6.662 Mb
26/08/2013 22 ดาวน์โหลด97.886 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๑/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.ท.ปิยะพงศ์, ส.อ.บุญฤทธิ์

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๑/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ ส.ท.ปิยะพงศ์, ส.อ.บุญฤทธิ์
06/03/2014 22 ดาวน์โหลด320.561 Kb

ที่ 189/2557 ลง 1 พ.ค. 57

เรื่อง ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
01/05/2014 22 ดาวน์โหลด82.984 Kb

ที่ 310/2557 ลง 22 ก.ค.57

เรื่อง ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
23/07/2014 22 ดาวน์โหลด90.737 Kb
02/06/2013 21 ดาวน์โหลด4.175 Mb

สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ผท.

สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ผท.
30/05/2013 21 ดาวน์โหลด165.669 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๗๒/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.สมศักดิ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๗๒/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน ส.อ.สมศักดิ์ฯ
29/10/2013 21 ดาวน์โหลด292.507 Kb

ระเบียบ ทบ. การช่วยเหลือกำลังพล ที่ประสบภัยธรรมชาติ

ระเบียบ ทบ. การช่วยเหลือกำลังพล ที่ประสบภัยธรรมชาติ
28/08/2013 21 ดาวน์โหลด5.263 Mb
29/08/2013 21 ดาวน์โหลด2.522 Mb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๑/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ธนงฤึทธฺิ์)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๑/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ธนงฤึทธฺิ์)
25/10/2013 21 ดาวน์โหลด267.842 Kb
06/12/2013 21 ดาวน์โหลด54.992 Kb

แก้คำสั่ง จ.ส.อ.พรทิพย์

แก้คำสั่ง จ.ส.อ.พรทิพย์
06/12/2013 21 ดาวน์โหลด30.016 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๖ เรื่ิองให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.ทรงศักดิ์ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๖ เรื่ิองให้ปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ ส.ท.ทรงศักดิ์ฯ
13/01/2014 21 ดาวน์โหลด298.304 Kb
17/04/2014 21 ดาวน์โหลด57.047 Kb

แจ้งผล เม.ย. 57 จ.ส.อ.จำนงค์

แจ้งผล เม.ย. 57 จ.ส.อ.จำนงค์
25/04/2014 21 ดาวน์โหลด25.055 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป >>
view