สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินการกิจการออมทรัพย์ 2557

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินการกิจการออมทรัพย์ 2557
19/11/2014 54 ดาวน์โหลด31.760 Mb

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58

สำเนาคำสั่งลาออก เกษียณลูกจ้างประจำ ต.ค. 58
22/09/2015 54 ดาวน์โหลด67.464 Kb

ทบ.(เฉพาะ)ที่ 2506/59 ลง 21 ม.ค.59

เรื่อง ให้บรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.
22/01/2016 54 ดาวน์โหลด77.071 Kb

ทบ.ที่ 1702/2556

ลง 24 ม.ค.56
23/04/2013 53 ดาวน์โหลด27.258 Kb

คำสังเงินเดือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ

คำสังเงินเดือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
14/08/2014 53 ดาวน์โหลด209.596 Kb

ที่ 444/2558 ลง 9 พ.ย.58

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
11/11/2015 53 ดาวน์โหลด91.706 Kb

ทบ.ที่ 1725/2555

ลง 30 ธ.ค.55
22/04/2013 52 ดาวน์โหลด101.806 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ จ.ส.อ.อรุณ ฯ, ส.ท.จตุพร ฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ จ.ส.อ.อรุณ ฯ, ส.ท.จตุพร ฯ
24/06/2013 52 ดาวน์โหลด421.223 Kb

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

และหลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น ปี2558
19/09/2013 52 ดาวน์โหลด283.724 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๖/๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๖/๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
09/12/2013 52 ดาวน์โหลด857.629 Kb
30/06/2014 52 ดาวน์โหลด143.318 Kb

แก้คำสั่ง จ.นริศ, จ.นิโรธ

แก้คำสั่ง จ.นริศ, จ.นิโรธ
29/12/2014 52 ดาวน์โหลด31.093 Kb

เรื่อง พิจารณารวมแนวทางการสอบเลื่อนฐานะและบรรจุพลอาสา

พิจารณา ผลดี ผลเสีย การสอบเลื่อนฐานะและบรรจุพลอาสา
29/11/2013 51 ดาวน์โหลด361.948 Kb

ที่ 307/2558 ลง 16 ก.ค.58

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
20/07/2015 51 ดาวน์โหลด79.665 Kb

ผลกระทบ 1 ม.ค. 56_1 ม.ค. 57 ร้อย.ฝรพ.4

ผลกระทบ 1 ม.ค. 56_1 ม.ค. 57 ร้อย.ฝรพ.4
25/12/2014 51 ดาวน์โหลด154.496 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๓๕/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ จ.ส.อ.ภูเบศฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๕๓๕/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ จ.ส.อ.ภูเบศ
25/08/2015 50 ดาวน์โหลด220.791 Kb

ทบ.ที่ 1722/2555

ลง 8 ธ.ค.55
24/04/2013 50 ดาวน์โหลด213.567 Kb

การศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 56

กพ.ประสงค์เข้ารับการศึกษา ส่งรายชื่อให้ กกพ.ทภ.๔ ภายใน ๓ ก.ค.56 หากไม่มียืนยันให้ทราบด้วย
20/06/2013 50 ดาวน์โหลด1.599 Mb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับระดับเงินเดือน (ส.อ.ปิยะพงษ์ฯ, ส.อ.

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับระดับเงินเดือน (ส.อ.ปิยะพงษ์ฯ, ส.อ.ฮำดีฯ)
09/07/2013 50 ดาวน์โหลด464.664 Kb

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของหน่วยใน ทบ.

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของหน่วยใน ทบ.
19/12/2013 50 ดาวน์โหลด4.036 Mb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป >>
view