สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

ที่ 93/2557 ลง 11 มี.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
13/03/2014 17 ดาวน์โหลด82.005 Kb

ที่ 96/2557 ลง 12 มี.ค.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
14/03/2014 17 ดาวน์โหลด83.785 Kb

ที่ 113/2557 ลง 20 มี.ค.57

เรื่อง ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
24/03/2014 17 ดาวน์โหลด81.300 Kb

ที่ 7/2557 ลง 9 ม.ค.57

เรื่อง ให้ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
15/01/2014 16 ดาวน์โหลด86.627 Kb

กรม ทพ.41

อนุมัติเปลี่ยนแปลงถือจ่าย ที่ 1643
11/04/2013 16 ดาวน์โหลด452.449 Kb
18/04/2013 16 ดาวน์โหลด84.696 Kb
02/08/2013 16 ดาวน์โหลด21 Kb

ตัวอย่างการรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

สำหรับกำลังพลของ ทบ.ประจำปี 56
23/08/2013 16 ดาวน์โหลด488 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๔๐/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน จ.ส.อ.ธ๊ระพล

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๔๐/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการเเละปรับเงินเดือน จ.ส.อ.ธ๊ระพล
26/11/2013 16 ดาวน์โหลด253.011 Kb

ที่ 92/2557 ลง 11 มี.ค.57

เรื่อง ให้ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
13/03/2014 16 ดาวน์โหลด87.384 Kb

ทบ.(เฉพาะ) ที่ 2531/57 ลง 12 เม.ย.57

เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.
17/04/2014 16 ดาวน์โหลด96.234 Kb

ที่ 154/2557 ลง 18 เม.ย.57

เรื่อง ให้ อส.ทพ. ออกจากราชการ
21/04/2014 16 ดาวน์โหลด88.373 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๗/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ (ส.อ.สมยศฯ)

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๗/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนช่วยราชการ (ส.อ.สมยศฯ)
03/06/2013 15 ดาวน์โหลด205.606 Kb

นนส.เหล่า ร. (หลักสูตรเร่งรัด) หน่วย CAT-๙๐๔

พล.๑ รอ. สิ้นการรับสมัครใน ๑๖ มิ.ย. ๕๖
07/06/2013 15 ดาวน์โหลด926.082 Kb
06/08/2013 15 ดาวน์โหลด82.914 Kb

ค่าตอบแทนทหารพราน

ระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ. ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2556
09/08/2013 15 ดาวน์โหลด6.662 Mb
11/09/2013 15 ดาวน์โหลด242.344 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ส.อ.อนุชิตฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๒๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ส.อ.อนุชิตฯ
05/11/2013 15 ดาวน์โหลด251.729 Kb

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๓๙/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จ.ส.อ.อุดมฯ

คำสั่ง ทภ.๔ (เฉพาะ) ที่ ๖๓๙/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จ.ส.อ.อุดมฯ
26/11/2013 15 ดาวน์โหลด209.492 Kb

ที่ 38/2557 ลง 27 ม.ค.57

เรื่อง ปลด อส.ทพ. ออกจากราชการ
29/01/2014 15 ดาวน์โหลด79.373 Kb
  << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป >>
view